7 +1 συμβουλές για επαγγελματικές κάρτες

7 + 1 tips για επαγγελματικές κάρτες για σωστές επαγγελματικές κάρτες: 1. Ακριβή εικόνα λογοτύπου και στοιχεία σε όνομα, επαγγελματική ιδιότητα, στοιχεία επικοινωνίας. 2. Περιλάβετε όλα στοιχεία επικοινωνίας που είναι απαραίτητα για τη δουλειά σας και όχι μόνο τηλέφωνα. Τώρα ποια το e-mail δεν είναι προαιρετικό. 3. To να περιλαμβάνονται...