Ιστοσελίδα δικηγορικού γραφείου. Ποια τα οφέλη;

Η ιστοσελίδα για δικηγορικό γραφείο μπορεί να αποτελέσει ισχυρό εργαλείο προωθητικής αξιοποίησης του νομικού επαγγέλματος στην εποχή της πληροφορίαςΈνα δικηγορικό γραφείο μέσω της ιστοσελίδας μπορεί να επικοινωνήσει:Το βιογραφικό ή βιογραφικά των στελεχών του καθώς και την επαγγελματική τους εμπειρίαΤους τομείς ειδίκευσης τουΤις αξιολογήσεις πελατών τουΝα παρουσιάσει χρηστικές πληροφορίες που άπτονται...